کد ملی    
رمـز عـبـور    
       
     
       


لطفاً به نکات زیر توجه کنید:

< کد کاربری شما ، کد ملی شما می باشد

< رمز ورود شما  ، 8 رقم آخر شماره حساب شما می باشد

< پس از ورود به سیستم  می توانید رمز خود را تغییر دهید
< سیستم در حال  تکمیل است. در صورت مشاهده هرگونه مغایرت  مراتب را به امور مالی اطلاع دهید
برای کار با سیستم بهترین مرورگر  FireFox است